بانک ملی ایران

بانک

اکنون ۸۹ سال است که از تأسیس بانک ملی ایران می‌گذرد و بانک ملی در حال حاضر بیش از ۳۵۰۰ شعبه و باجه در سراسر کشور و بیش از ۷۲۰۰ خودپرداز در کشور دارد. بانک ملی ایران در ۸۰ روستای کشور، ۱۷۵ فرودگاه و گمرک و نقطه مرزی کشور حضور دارد.

بانک ملی از مشتریان درب های شرکت گنجینه مهر پارس می باشد.

پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران، قانون تأسیس بانک ملی ایران در جلسه تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در ۱۴ تیرماه ۱۳۰۷ مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغاز کرد. اولین مدیرعامل بانک ملی دکتر کورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه ۷۰ کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند.

سرمایه اولیه بانک ۲۰ میلیون ریال بود که فقط هشت میلیون آن پرداخت شد و در سال ۱۳۱۴ سرمایه بانک به ۳۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۳۳۱ به دو میلیارد ریال افزایش یافت که تمام آن پرداخت شده است. این سرمایه در حال حاضر با افزایشی که در سال ۹۱ داشت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است.

با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت به‌موجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی به‌منظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی بیشتر از ۲۷ نفر نبود.

در ابتدای تأسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندر بوشهر که مهم‌ترین بندر بازرگانی آن روز ایران بود تأسیس شد. نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال ۱۳۲۷ در هامبورگ تأسیس شد.

اکنون ۸۹ سال است که از تأسیس بانک ملی ایران می‌گذرد و بانک ملی در حال حاضر بیش از ۳۵۰۰ شعبه و باجه در سراسر کشور و بیش از ۷۲۰۰ خودپرداز در کشور دارد. بانک ملی ایران در ۸۰ روستای کشور، ۱۷۵ فرودگاه و گمرک و نقطه مرزی کشور حضور دارد.