بانک مهر اقتصاد

بانک

مؤسسه قرض‌الحسنه مهر بسیجیان، در مهر ماه ۱۳۹۱ موفق به تبدیل نوع شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی عام گردید و اداره ثبت شرکت‌ها نام بانک مهر اقتصاد را ثبت نمود. بانک مهر اقتصاد هم‌اکنون متقاضی دریافت مجوز از بانک مرکزی است و در شرف تأسیس می‌باشد .

صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان در سال ۱۳۷۲ با سرمایه ۱۰ میلیون ریال آغاز به کار کرد و از شروع فعالیت با توجه به نیاز مبرم کشور به تحول در زمینه سامانه بانکداری سنتی، ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی را سرلوحه فعالیت بانکی و پولی خود قرار داد.

مؤسسه قرض‌الحسنه مهر بسیجیان، در مهر ماه ۱۳۹۱ موفق به تبدیل نوع شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی عام گردید و اداره ثبت شرکت‌ها نام بانک مهر اقتصاد را ثبت نمود. بانک مهر اقتصاد هم‌اکنون متقاضی دریافت مجوز از بانک مرکزی است و در شرف تأسیس می‌باشد .

بانک مهر اقتصاد عضو شبکه شتاب نیست ولی امکان پرداخت و وصول وجه شتابی از طریق اینترنت میسر می‌باشد. همچنین امکان انتقال وجه از سامانه آپ و همراه کارت برای بانک مهر اقتصاد به عنوان مبدأ و مقصد انتقال در کنار سایر بانک‌ها فراهم می‌باشد. طبق رده‌بندی سازمان مدیریت صنعتی بانک مهر اقتصاد پنجمین بانک ثروتمند ایران به‌شمار می‌آید و بیشتر اندوخته را نزد بانک مرکزی دارد. هزار و دویست میلیارد تومان اندوخته بانک مهر اقتصاد می‌باشد. دفتر مرکزی بانک مهر اقتصاد در خیابان پاسداران نبش خیابان توحیدی می‌باشد.