سازمان قطار شهری اصفهان

ساخت، نصب و راه اندازی

برای شهر اصفهان ۳ خط قطار شهری در نظر گرفته شده‌است؛ خط ۱ مسیر شمال به جنوب، خط ۲ شمال شرقی به غرب و خط ۳ از جنوب به غرب می‌باشد. همچنین برخی از شهرهای اطراف نیز از طریق این سامانه به خطوط مترو اصفهان متصل می‌گردند.

قطار شهری اصفهان یک سامانه حمل و نقل همگانی در شهرستان اصفهان است. کار ساخت قطارشهری اصفهان از سال ۱۳۸۰ آغاز شد اما با توجه به بافت تاریخی این شهر به کندی پیش رفت. خطاهای اجرایی نیز در طولانی‌تر شدن اجرای این پروژه مؤثر بوده‌اند. سازمان قطار شهری اصفهان و حومه مسئولیت ساخت و بهره‌برداری متروی اصفهان را بر عهده دارد.