شرکت بل فرانسه

کارخانجات

گروه بل يكي از شركتهاي توليد كننده معروف فرانسوي در زمينه پنير بوده كه در سال 1865تاسيس گرديده است.

گروه بل يكي از شركتهاي توليد كننده معروف فرانسوي در زمينه پنير بوده كه در سال 1865تاسيس گرديده است. با بيش از 11000 پرسنل در سراسر دنيا محصولات خود را در بيش از 125 كشور توزيع مي نمايد. بل سرمايه گذاري خود را در ايران در سال 2007 از طريق مشاركت با شركت ايراني فرآورده هاي لبني سحر با برند مشهور روزانه آغاز نمود. در حال حاضر با مستقل شدن بل، اين شركت در حال توسعه محصولات خود تحت برندهاي روزانه، كيبي و گاو خندان مي باشد.