فاز 13 پارس جنوبی

پارس جنوبی

طرح توسعه فازهای ١٣ پارس جنوبی برای تولید 50 میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز تصفیه شده، 1/1 میلیون تن در سال گاز مایع، 80 هزار بشکه در روز میعانات گازی برای صادرات، یک میلیون تن در سال گاز اتان برای تامین خوراک پتروشیمی، گوگرد (محصول جانبی فرآیند شیرین سازی گاز) 400 تن برای صادرات در دست اجرا است.

فاز 13 از جمله طرح های در دست اجرای پارس جنوبی است که پیش از این عملیات حفاری در سکوهای اصلی آن از سوی پیمانکاران ایرانی آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ادامه داد: پیش از این یک چاه توصیفی برای شناخت ابعاد مخزنی بخش D فاز 13 حفاری شده که با استقرار این جکت، مراحل حفاری توسعه ای در سکوهای اقماری این فاز نیز بزودی آغاز خواهد شد.
طرح توسعه فازهای ١٣ پارس جنوبی برای تولید 50 میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز تصفیه شده، 1/1 میلیون تن در سال گاز مایع، 80 هزار بشکه در روز میعانات گازی برای صادرات، یک میلیون تن در سال گاز اتان برای تامین خوراک پتروشیمی، گوگرد (محصول جانبی فرآیند شیرین سازی گاز) 400 تن برای صادرات در دست اجراست.