موسسه اعتباری ثامن

بانک

در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ شایعه ورشکستگی این مؤسسه منجر به ترس سپرده گذاران و تجمع گسترده در برابر شعبه‌های این مؤسسه برای دریافت سپرده‌هایشان شد که در یک مورد به درگیری بین مردم و نیروهای ضد شورش انجامید. به دنبال این شایعه؛ در گفتگو با خبرگزاری از سوی معاون نظارتی بانک مرکزی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز این شایعه تکذیب شد و به سپرده‌گذاران اعلام شد که به هیچ عنوان نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند. به گفته فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۶ مؤسسه ثامن و  تا بهار ۱۳۹۷ در  ادغام خواهند شد. در ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و مصادف با نیمه شعبان مؤسسه ثامن در بانک انصار ادغام شد.

در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ شایعه ورشکستگی این مؤسسه منجر به ترس سپرده گذاران و تجمع گسترده در برابر شعبه‌های این مؤسسه برای دریافت سپرده‌هایشان شد که در یک مورد به درگیری بین مردم و نیروهای ضد شورش انجامید. به دنبال این شایعه؛ در گفتگو با خبرگزاری از سوی معاون نظارتی بانک مرکزی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز این شایعه تکذیب شد و به سپرده‌گذاران اعلام شد که به هیچ عنوان نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند. به گفته فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۶ مؤسسه ثامن و  تا بهار ۱۳۹۷ در  ادغام خواهند شد. در ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و مصادف با نیمه شعبان مؤسسه ثامن در بانک انصار ادغام شد.