پتروشیمی شیراز

پتروشیمی

پتروشیمی شیراز

شرکت پتروشیمی شیراز یکی از قدیمی ترین شرکت­های پتروشیمی کشور است که در سال 1342 در 45 کیلومتری شیراز در نزدیکی مرودشت تأسیس گردید. این مجتمع دارای زمینی به مساحت 297 هکتار و زیربنایی معادل 354ر23 مترمربع می­باشد. فعالیـت­های تولیـدی این شرکـت از ابتـدای تأسیس تاکنـون در قالـب سـه فاز به اجرا رسیده است.