پتروشیمی کردستان

پتروشیمی

پتروشیمی کردستان

پتروشیمی کردستان بزرگترین سرمایه گذاری صنعتی درکردستان به شمار می رود .
ظرفیت اسمی کارخانه پتروشیمی کردستان، تولید 300 هزارتن پلی اتیلن سبک در سال است که در زمینی به مساحت 129 هکتار احداث و بخشی از آن به شهرک تولید محصولات پایین دستی پتروشیمی اختصاص داده شده است.