پتروشیمی ایلام واحد الفین

پتروشیمی

واحد الفین مجتمع پتروشیمی ایلام موسوم به الفین سیزدهم به عنوان تنها واحد الفین در غرب کشور در واقع مهمترین واحد فرایندی و قلب مجتمع و ورودی اصلی خوراک مجتمع به شمار می‌آید.

واحد الفین مجتمع پتروشیمی ایلام موسوم به الفین سیزدهم به عنوان تنها واحد الفین در غرب کشور در واقع مهمترین واحد فرایندی و قلب مجتمع و ورودی اصلی خوراک مجتمع به شمار می‌آید.

 این واحد به دلیل کراکینگ خوراک‌های گازی و مایع در کوره و تولید سالانه 750 هزار تن محصولات متنوع و با ارزشی نظیر اتیلن، پروپیلن، بنزبن پیرولیز، برش های چهار کربنه و سوخت مایع به عنوان واحد مادر سایر واحدهای پایین دست واحدهای پلیمری همچون پلی اتیلن سنگین و پلی پروپیلن، پلی استایرن و واحدهای شیمیایی دیگر نظیر گلایکل ها و آروماتیک‌ها می‌باشد که در حال حاضر واحدهای پلی‌اتیلن سنگین (بهره‌برداری) و پلی پروپیلن( فار اجرا) در پتروشیمی ایلام موجود است.