نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری ۹۵

حضور شرکت گنجینه مهرپارس در نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری سال ۱۳۹۵ توضیحات : رونمایی از محصولات صندوق نسوز با نام تجاری " صندوق نسوز گنجینه " صندوق نسوز گنجینه تولید کننده صندوق های نسوز سبک ، سنگین و درب های خزانه دارای استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۰۵ صندوق های نسوز سبک گنجینه در ۱۱ سایز تولید شده و مصرف آن [...]