درب بونکر


Project Description
درب بونکر
اطلاعات بیشتر

درب بونکر در صنعت بیمارستان استفاده میگردد و با توجه به وزن بسیار بالای که دارند بصورت اتوماتیک اسلاید باز و بسته میشوند .