درب سربی


Project Description
WhatsApp Image 2018-12-30 at 19.52.59
اطلاعات بیشتر

درب سربی جی ام پی در صنعت بیمارستان مورد است قرار میگیرد و برای جلوگیری از نشت اشعه میباشد