درب ضد حریق تک لنگه


Project Description
درب ضد حریق تک لنگه
اطلاعات بیشتر

درب ضد حریق تک لنگه  شرکت گنجینه مقاوم در برابر حریق و اتش سوزی میباشد به نحوی که توانایی مهار اتش و حریق به نحوری که به بیرون از درب نفوذ نکند را دارا هست