درب ضد حریق


Project Description
درب ضد حریق
More Information
 • ورق درب ها از نوع ST12 یا گالوانیزه به ضخامت 5/1 میلیمتر می باشد.
 • ورق چهارچوب از نوع  ST12 یا گالوانیزه به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.
 • لولا از نوع GMP می باشد.
 • عایق از نوع پشم سنگ با دانسیته 120 kg/m3 می باشد.
 • عایق از نوع پنل گچی با دانسیته 500 kg/m3 می باشد.
 • رنگ از نوع الکترواستاتیک با ضخامت 50 تا 70 میکرون می باشد.
 • درب ها ازنوع دودبند و دارای نوارنسوز می باشد.
 • قابلیت نصب دستگیره پنیک با برندهای مختلف وجود دارد.
 • قابلیت نصب دستگیره Lever با برندهای مختلف وجود دارد.
 • حداقل مقاومت درب های تک لنگه در برابر حریق 196 دقیقه می باشد.
 • حداقل مقاومت درب های دولنگه در برابر حریق 120 دقیقه می باشد.
 • میزان عایق بودن درب ها در برابر صدا 40.db می باشد.
 • ضخامت درب ها 5 سانتی متر می باشد.
 • امکان استفاده از چهارچوب ها ی ثابت (A-B-C-D)