درب ضد گلوله


Project Description
درب ضد گلوله
اطلاعات بیشتر

درب ضدگلوله

درب‌های ضدگلوله جی ام پی برای مناطق امنیتی و حفاظتی مورد استفاده قرار میگیرد و طبق استاندارد برای هفت مدل طراحی میگردد.

LEVEL3:

درب های ضد گلوله برای کالیبر 44 ساخته شده است و بصورتی طراحی شده است که از فاصله 10 متری درصورتی که در یک نقطه 3 بار شلیک شود گلوله به طرف دیگر نفوذ نکند