حضور در نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی سال ۱۳۹۴

حضور شرکت گنجینه مهرپارس در نمایشگاه بین المللی صنعت نفت ، گاز ، پتروشیمی سال ۱۳۹۴

توضیحات : رونمایی از محصولات درب GMP