درب ضد حریق طرح چوب

درب ضد سرقت و ضد حریق اتاق سرور طرح عمودی

درب ضد حریق و ضد سرقت اتاق سرور طرح افقی