نمایشگاه نفت ، گاز ، پتروشیمی سال ۱۳۹۷

نمایشگاه نفت ، گاز ، پتروشیمی سال ۱۳۹۷

توضیحات : رونمایی از جدیدترین درب های صنعتی GMP ارائه چهارچوب های متنوع جهت نصب دربها بعد از نازک کاری پروژه و سهولت در نصب و راه اندازی